[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k] [s4s] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Home]
Board
Settings Home
/a/


File: 1389644131122436975[1].jpg (172.02 KB, 1280x720)
172.02 KB
172.02 KB JPG
>"zawsze in love"
>zawsze means "forever" in polish
>???
>>
co to kurwa jest
>>
>>100184260
Yes, it does. What anime is this?
>>
>>100184374
Nice koi
>>
>>100184374
A shitty harem adaptation that might only be worth watching because of SHAFT hijinks.
>>
>>100184260
It does, although in this case it should probably be "Na zawsze".
Although I don't see why "in love" wasn't translated. What's the context of this scene?
>>
>>100184453
Ok, thanks.

Also why the fuck is this written as ザクシャ? There's no ク in zawsze, it's should be more like ザヴゥシェ
>>
>>100184260
what kind of weeb romanized za ku shi ya as "zawsze"?
cr/hs has it as "zyjacyja in love", doesn't make sense either
>>
>>100184535
There is no context to it whatsoever

I was hoping someone would tell me if it's a mistake of the japanese or fansub group

Feels like google translate malfunction
>>
>>100184770
>>100184817
>implying Japan can into other languages
>implying 'murrika can into other languages

I doubt anyone involved has any fucking clue what is written there, honestly.
>>
If you search google for ザクシャ you get tons of questions from Japs like "what the fuck does it mean"
>>
>>100184817
>>100184842
the english and polish captions are in the original I think

it's not the work of people making translation
how fansubbers would they add captions in middle of the screen anyway, it's too hard
>>
>>100184842
It was in the manga
>>
>>100184918
I find it fascinating that there are hundreds of blog entries about that single "zawsze in love" thing

like this one

http://marginaliae.wordpress.com/2012/07/24/%E3%80%8C%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%96%E3%80%8D%E3%81%A3%E3%81%A6%E4%BD%95%E8%AA%9E%E3%81%AA%E3%81%AE%EF%BC%9F/
>>
File: JustaccordingtoKeikku.jpg (25.12 KB, 640x477)
25.12 KB
25.12 KB JPG
>>100184260
>zawsze in love
>TL Note: zawsze means forever
>>
>>100184971
hs doesn't have the captions, it's the fansubbers
>>100184842
google translating jp wikipedia gives "zaku shine love", actually makes more sense
>>
>zyjacya in love
>żyjący in love
>living in love
Here, problem solved. Author saw a word, fucked up because no polish alphabet.
>>
>>100185170
Żyjąca is even more far from ザクシャ
>>
Zawsze means always
But in this contex it means always in love but not necessarily difined who,
Whole sentence would go zawsze zakochany

But Na zawsze would mean forever in love (with somebody)

Wait where the hell did that even come from?

Was this in nisekoi? Brb checkin
Also /pol/a/cks report in
>>
>>100184299
kurwa katyn
>>
cyka
>>
File: 1r3gkvvl.vichan.jpg (48.48 KB, 750x563)
48.48 KB
48.48 KB JPG
>>100184879
this
>>
Wait when the hell did nips become polphiles lel

Żyjąca means living (femine). What a weird thing to take from polish. So it would be żyjąca miłoscią (living from/with love)

Whatever i dunno shit for japanese.
>>
>>100184770
might be a badly drawn ワ
>>
>>100185893
You can clearly see ク in the manga, but actually, フ would be perfect for this word. ザフシャ actually sound like zawsze. Autor fucked up
>>
File: 137374164564.png (361.86 KB, 1280x720)
361.86 KB
361.86 KB PNG
polan stronk
>>
>>100185873
Please don't take screenshots.
>>
Ale dlaczego po polsku?
>>
>>100186218
Bo jest bardziej edgy niz po niemiecku
>>
Why use polish in the first place? What the fuck sense does that make?
>>
>>100185974

This. Za-fu-she, and everything would make perfect sense though we have no fucking idea why she said so in the first place .

Japan has a few minor hard-ons for Poland: Wałęsa, Nastula and folk groups because the folk song Mori-e ikiru shoujo is identical to our Szła dzieweczka do laseczka and nobody has a clue why. Also, they like us because we we work, adapt to their culture, and are just somehow less baka than other gaijin
>>
>>100186314
I guess it's exotic for nips?
>>
>>100186349
You forgot chopin.
>>
Hey fucking polskis, you subhuman russian mongrels need to get the fuck out of Germany.
Monkey filth.
>>
>>100186349
>forgetting the motherfucking Chopin
>>
File: zatracenie_jacket_m.jpg (83.15 KB, 731x731)
83.15 KB
83.15 KB JPG
>>100186314
nips being nips
>>
>>100186414
Fuck off Hans.
>>
jebane kretyny kurwa wynocha
>>
>>100186314
It's difficult, author just wanted to fuck with people so used most retarded language google showed him.
>>
>>100186414
>Hitler_posting_on_4chan.exe
>>
>>100186406
>>100186417

I knew I was forgetting someone important. Of course, Chopin, probably the most.
>>
>>100186535
A srasz?
>>
Go whine on /pol/, Hitler-san.
>>
>>100186406
>>100186561
>>100186417
The way they adore Chopin is almost hilarious. JRPG games inspired by him, I mean, really?
>>
File: 1359147830665.jpg (16.58 KB, 240x276)
16.58 KB
16.58 KB JPG
I'm so sorry you have to see this /a/
>>
>>100186594
z dupy chyba
>>
PolandxHungary OTP
>>
>>100186594
A srom.
>>
File: wyjebane.gif (99.68 KB, 159x360)
99.68 KB
99.68 KB GIF
>this thread

pic powiązany related
>>
File: 1339501419573.png (158.89 KB, 400x225)
158.89 KB
158.89 KB PNG
>>100186851
>wyjebane
Made me laugh.
>>
>>100186741
>hetfag
>>
>>100186989
wyjebane bedziesz mial zeby z twarzy kurwo jebana
>>
>>100187056
Don't be mad anon tell me where you live I might visit you.
>>
>>100187246
Not in Poland for one.
>>
>>100187323
https://www.youtube.com/watch?v=YsIZXHRzgXI#t=97
Well fuck you then.
>>
File: Karol%20na%20talerzu.jpg (32.63 KB, 450x290)
32.63 KB
32.63 KB JPG
>>100187056
ból dupy biedaka tak bardzo pieniężny xD
drużyna twardo póki modzi nie wyjebią
>>
File: 1389641715655837990[1].jpg (34.13 KB, 420x564)
34.13 KB
34.13 KB JPG
>>100187323
you outside a border ? you have good job in UK, no poor?
give fellow polack 5 dollar please
>>
>>100187387
https://www.youtube.com/watch?v=Ddqfnbs3Bc0
>>
File: 136665986784.png (26.52 KB, 632x460)
26.52 KB
26.52 KB PNG
>>100187483
polska nić ić?
>>
File: tears5[2].jpg (13.86 KB, 336x336)
13.86 KB
13.86 KB JPG
>>100187567
>>
Nice Polski thread guys
>>
>>100187567
https://www.youtube.com/watch?v=-rrg6YUcgck
>>
cieć polaczek czy śpi?
>>
>>100187651
modzi zaraz nas dojadą jak johanne gavlacciego w 13stej dzielnicy
>>
>>100187725
Tylko w Polsce.
>>
>>100187738
https://www.youtube.com/watch?v=wo9M2K38qXg
>>
>>100186349

They also love these polish priests that were saving orphans after WW2.
>>
Hej, jestem polak ktory mieszka w kanadzie. Ja chcem pojehac do japonii.
>>
>>100187738
już tyle banów dostałem że koło chuja mi to lata.
>>
File: 1389460313118571935.jpg (299.53 KB, 960x1280)
299.53 KB
299.53 KB JPG
Dear fellow polacks,
It's very likely that other dirty polacks with polish, dirty, sweaty faces and polish acne caress gently THE SAME waifu as you do, every day

Dirty, sweaty thoughts of your smelly fellow countrymen reach your waifu. How can you live with that
>>
File: fa motzno.jpg (109.65 KB, 710x960)
109.65 KB
109.65 KB JPG
Respect the pope you fucking weebs.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GwFwNataiF4
>>
>>100187911
Pete pls
>>
Sometimes I'm embarrassed for being half polish. You retards always act like the biggest idiots every time anything poland related is mentioned.
>>
File: 1389460737966961568.jpg (254.54 KB, 960x1280)
254.54 KB
254.54 KB JPG
>>100188031
pic related, I represent Poland and this is our collective waifu
>>
>>100188058
You know you love it.
>>
>>100188043

Dirty Kaczor supporters glorifying 3D child fuckers.
>>
Dlaczego zawsze gdy zaczynacie pisać na 4czanach po polsku musicie ciągle klnąc, wyzywać i ogólnie robić z siebie pośmiewisko?
Trochę ogłady by się przydało.
>>
File: 1389461286184717192.jpg (127.21 KB, 864x777)
127.21 KB
127.21 KB JPG
>>
Hej chlopaki. Czy anime jest popularny w polsce? Some polskie fansub groupy?
>>
File: 136287336986.png (213.83 KB, 402x500)
213.83 KB
213.83 KB PNG
>>100188058
Bul dupy łibusowej kurwy.
>>
File: anonki.png (42.57 KB, 723x290)
42.57 KB
42.57 KB PNG
>zawsze
>za wsze
>for louse

>>100188058
japa cwelu
>>
>>100188058
https://www.youtube.com/watch?v=4Y9t-x_geDU
specially for you
>>
>>100188148

Because 2/3 of this nation is made of braindead retards.
>>
>>100188148
Trzeba utrzymywac twarze.
>>
"ZAWUCHIE IN RABU"

What a boring choice Nippons.

Why not
"KURUWA AI MEANUSU RABU"
>>
>>100188058
>You retards
>You
you mean "we", right?
>>
Fuck tusk!!

Tylko kaczynskiego kocham

Canada
>>
>>100188145
O ty chuju, za ten koment powyższy masz wpierdol mały.
>>
>>100188148
myslisz ze ktos nas rozumie ? xD
skisłem z nowocioty
>>
>>100188148
W sumie nie wiem, ale jakoś nie moge sobie wyobrazic nas polaczkow bez przeklinania w internecie.
>>
>>100188178
Grupy są i nie warto nawet sprawdzać, gimnazjaliści tłumaczą z angielskiego napisy bez zrozumienia języka.
Może istnieje parę grup tłumaczących z japońskiego, ale i tak mnie mało obchodzą.
>>
>>100188058
Same with every others not-english speakers
>>
>>100188178
Najlepsze to [ScierwoSub] i [SmolenskieSuby].
>>
Threads like this one make me want to kill my whole nation including myself.
>>
>>100188148
przepraszam, widzę że kolega gentelman otaku, prawdziwy anonimus
wiem że nie wybaczasz i nie zapominasz, ale nam wybacz

nie godni jestesmy czytać recenzji chińskich bajek na Tanuki
>>
>>100188360
ktos naprawde uzywa polskich subow ? nawet jak mialem 12 lat ogladalem angielskie.
>>
File: 1387123449002.png (54.25 KB, 505x800)
54.25 KB
54.25 KB PNG
to uczucie, gdy właśnie sobie przypomniałem, że ktoś tu wrzucał obrazek z kwejka parę dni temu
jeśli tu jesteś, to wiedz, że jesteś pierdolonym śmieciem i powinieneś sobie nasrać do ryja

>>100188390
Do it.
>>
>>100188410
>tanuki
mają oni wogóle rozum i godnosc czlowieka ?
>>
>>100188341
>gimnazjaliści tłumaczą z angielskiego napisy

Ale jaja
>>
>>100188148
Nie rozumien tylko papieża. Taki troche nieaktualny się już wydaje.

>>100188178
>polskie suby
Ostatnio po polsku oglądałem w 2007 i były to żałosne tłumaczenia z angielskiego.
>>
>>100188390

Yeah. I hope next time Germans will do better.

Last time they only managed to kill all the intelligent ones.

That's why we have what we have now.
>>
File: 135819836322.png (257.14 KB, 430x583)
257.14 KB
257.14 KB PNG
>>100188178
A few years ago polish fansub groups consisted of bored 15 year old weeaboos who would deliver shitty, poorly translated subs, often translated from English. Supposedly things have changed now but I can't say for sure. There's also a bunch of official manga publishers.
As to popularity, I would say it's about the same as every other European country, with the majority of people between the age of 18-20 having grown up with stuff like Dragonball etc, while anime in general remains fairly niche.
>>
>>100188268
Ale polonia to podludzie to ty wiesz co
>>
kocham cie wiedźmin
>>
>>100188500
kultura robaczywego chana seba.
>>
File: 1383434718866938005.jpg (68.88 KB, 500x486)
68.88 KB
68.88 KB JPG
>>100188390
Twoje tanuki jest o tam mangozjebie ---------->
>>
>>100188500

Right wing retards will always bring out the pope. For next centuries.

Just like 600 years after Grunwald whole nation still talks about that one battle we beat Germans.
>>
>>100188360
Czy to jest jakis glupi zart? Mnostwo PiS urmarlo w smolensku I to nie jest smieszne, kolesz...
>>
Jadl ktos nowa kanapke w McDonaldzie, Kanapke Drwala?
>>
File: 136234026464.jpg (17.02 KB, 210x236)
17.02 KB
17.02 KB JPG
>>100188620
Pyszny ból dupy mangozjeba xD
Papież to jebane dobro narodowe chuju.
>>
>>100188635
seba prosze bądz trollem
>>
>>100188635
2/10

>>100188647
>Drwal
>nowy
taki nowiusieńki w fast food
>>
>>100188145
don't call our pope a rapist or I'll report you
you have no morals
our pope Jack Paul the II was a fan of japanese culture, manga and anime but he used to say that moeshit is the cancer that corrupts young generation
>>
>>100188635
>Mnostwo PiS urmarlo w smolensku

That's something to celebrate. I feel bad about the stewardesses though.
>>
File: 1389581097643.jpg (22.74 KB, 431x394)
22.74 KB
22.74 KB JPG
>this thread
Holy shit.
Polish are worse than niggers.
>>
>>100188635
>Mnostwo PiS urmarlo w smolensku

Prawie tak smutne jak Clannad.
>>
File: 137374101492.png (152.76 KB, 390x261)
152.76 KB
152.76 KB PNG
>>100188712
>our pope Jack Paul the II was a fan of japanese culture, manga and anime but he used to say that moeshit is the cancer that corrupts young generation

Fucking this.
Truly a great man.
>>
>>100188712
za szanowanie papieża daje okejke
>>
>>100188683

Nothing feels better than butthurt PiS retards.
>>
>>100188620
And Wizna. Pretty much nobody knew about it before that sabaton song but don't you fucking dare to forget about Wizna or else you aren't a true Pole.
>>
File: 1375183136319.jpg (44.53 KB, 421x427)
44.53 KB
44.53 KB JPG
>>100188784
>PiS
>PO
>polityczne guwnoburzenie
>podpinanie papieżaka pod PiS

O kurwa stary, z wykopu się urwałes?
>>
>>100188775
>okejke
Wypieralaj na reddit.
>>
File: aralka.jpg (38.62 KB, 620x413)
38.62 KB
38.62 KB JPG
aralka seiyuu when
>>
wale konia i fajnie jest
>>
>>100188860
Daje soga.
>>
>>100188860
haha, tylko udawałem, epicki troll xD mistrz kurwa
>>
File: 1rr16avp.vichan.png (17.66 KB, 294x300)
17.66 KB
17.66 KB PNG
Plz raid polish chans plox :3

http://pl.vichan.net/b/
>>
>>100188869
Kto?
>>
>>100188869
Disgusting fat whore who fucks dirty metalheads.
Aralka doesn't even like Animu anymore.
>>
File: gurwa.png (17.66 KB, 528x485)
17.66 KB
17.66 KB PNG
mode przypierdol
to chyba najlepszy dzisiaj
>>
piszę tu bo mam perma na maticzanie
>>
>>100185827
>vichan
fuck off
>>
What kind of language is this?
>>
Hej, sprawdzie moje debel
>>
>>100188973
Twój stary jak cię robił
>>
File: 1335419035838.jpg (198.80 KB, 513x700)
198.80 KB
198.80 KB JPG
>>100188738

It always looks like that on the net because the polish equivalent of rednecks (PiSs right wing idiots) feel like it's a part of national pride to swear and act like 10 year old retards on the internet. It's just a vocal minority.

Thank God you don't see these people in big cities. Almost all live in rural ghettos fucking ducks.
>>
>>100189004
Arabian slavic mixed with a hint of Danish.
>>
>>100189004
superior slavic language kurwa
just hide the thread
>>
File: to prawda.jpg (36.10 KB, 500x471)
36.10 KB
36.10 KB JPG
>>100188985
Wale polskie czany AD 2013, a Zalgo zawsze kurwa.
>>
>>100189053
Why?
>>
>>100189101
Because this is Polish shitposting general.
>>
>>100189033
Ladny debel, kolesz.
>>
File: Wujek Pawlak.gif (619.18 KB, 352x240)
619.18 KB
619.18 KB GIF
Mode, apeluje się o przyjebanie najlepszego dzisiaj.
>>
>>100189041
>It's just a vocal minority.
I wish.
>>
File: feel.gif (13.48 KB, 633x758)
13.48 KB
13.48 KB GIF
ehh anoni
to uczucie gdy modek z wredne gębe dał bana na rok a ja nie mam rutera żeby go z resetować
niby za "forsowanie" ale ja jestem niewinny ;_;
powiedzcie na kara żeby założyli jutro po południu grę na http://pyx-1.socialgamer.net/game.jsp, to jedyne co może mnie pocieszyć
>>
>>100189189
Butthurt weeaboo scum detected.
Tanuki.net ------>
>>
Bardzo panów proszę o przestrzeganie zasad netykiety. Z góry dziękuje i życzę miłego wieczoru.
>>
File: gen urobuchi polak.jpg (197.46 KB, 543x594)
197.46 KB
197.46 KB JPG
Demon
Pedofil
Sługa szatana

Gen Urobuchi zajebał małą Saye no Utę ze strzelby
>>
File: trol.jpg (168.63 KB, 500x1690)
168.63 KB
168.63 KB JPG
>>
>>100189041
>b-but I'm different from them
A srasz?
>>
File: 1377457180399.png (151.72 KB, 316x317)
151.72 KB
151.72 KB PNG
>>100189246
Skisłem ze spierdoliny xD
Also
>feel
>nie ciepła twarz
>>
File: 1389530999586.jpg (80 KB, 1920x1080)
80 KB
80 KB JPG
see what happens when you fuck with poland?
>>
>>100189135
But i like shitposting,but i don't know polish ;_;
>>
>>100189041
>PiS right wing idiots

Kill yourself, just let Tusk sell out the most important industries to foreign companies. There hasn't been a bigger idiot than him.
Its usually the people who live rurally complaining because their industries are hit the hardest.
Very edgy image
>>/b/
>>
>>100189314
You gain a new territory?
>>
>>100189302
Przecież widać że to jakis prawilny anuniak stawia pierwsze kroki w dziadziusiowaniu zagraniczniaków.
>>
>>100189246
na vichanie też jest /a/, trochę martwe, ale możesz zapostować
>>
Dlaczego kazdy Polak aktywuje swojego zewnetrznego downa online kiedy uzywa polskiego?
>>
>>100189327
How about using google translator? Zapraszamy
>>
File: xxx.gif (396.98 KB, 219x300)
396.98 KB
396.98 KB GIF
>>100189307
wale yui
>>
>>100189301
please, most of them are at least using equvalent chan lingo, but thats like 10 yr old lvl right there
>>
File: jan kawaii trzeci.png (338.94 KB, 470x600)
338.94 KB
338.94 KB PNG
>>100189346
AAAAAAAA KUUUUUURWAAAAA, TA SPIERDOLINA NAPRAWDĘ TO NAPISAŁA

>>>/wykop/
>>
File: 13434112318.png (37.16 KB, 149x159)
37.16 KB
37.16 KB PNG
>>100189281
>gen urobuchi
>nie gej urobuchi
>>
>>100189382
Tak sie czlowiek wychowal.
>>
>>100189376
ja nie chce /a/, jestem tu bo na kara mówili że polska nitka xD
>>
File: 1389554705719683798.png (82.04 KB, 420x248)
82.04 KB
82.04 KB PNG
>>100189359
przegiąłes kolego
>>
>>100189382
Żebys miał bul dupy jebana łibukuwo.
>czany poważny biznes
>>
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz zgłasza się
>>
>>100189382
my polacy tak mamy
{spoiler]jesteśmy jebanymi cebulakami[/spoiler:lit]
>>
>>100189411
come on, it's ironic you doofus
>>
File: 1388585586162.jpg (513.66 KB, 1300x1300)
513.66 KB
513.66 KB JPG
Jebac keiony

Keiony skurwysyn
>>
File: MY SIDES.jpg (78.08 KB, 1024x768)
78.08 KB
78.08 KB JPG
>>100189407
chcialbys
>>
>>100189327
try google translating and insert many kurwas
spróbuj google tłumaczenia i włożyć wiele kurwas
super polski język kurwo

>>100189346
Morda pajacu, Tusk najlepszy premier od II RP.
Po stylu pisania wnioskuję, że rocznik <95, bo ktoś starszy przynajmniej by wiedział, że to solidaruchy i postkomuna sprzedawała ten słynny majątek narodowy w większości.
>>
>>100189511
A witam i o foczki pytam, hehehe
>>
File: 1387451343979884009.gif (1.52 MB, 200x150)
1.52 MB
1.52 MB GIF
>>
File: 1384042102558.jpg (42.61 KB, 447x444)
42.61 KB
42.61 KB JPG
>>100189359
>>
>>100189525
o kurwa co
test
test
>>
File: 1363966139158.jpg (568.43 KB, 1100x1483)
568.43 KB
568.43 KB JPG
>>100189346
>picture of magical girl
>edgy
You what m8
>>
>>100189449
kara dla pedałów, 4chan masterrace


PS usun konto
>>
File: x.jpg (47.85 KB, 500x503)
47.85 KB
47.85 KB JPG
xD
>>
>>100189382
bo mamy tu polskie kółko masturbacyjnego gównopostowania, póki mode nie usunie i fajnie jest wtedy
>>
The author wanted you to do a double take at the art.
>>
File: frajernia.gif (1.79 MB, 360x270)
1.79 MB
1.79 MB GIF
>>100189359
O ty janie pawle kurwa.
>>
>>100188178
Polish people consume media in english, save for some PC games. Who the fuck would wait for shitty second hand translations? We all need to learn english anyway to work in the UK
>>
>>100189635
4czan jebie gównem a moot robi mi loda
polskie czany zresztą też ale chuj z tym
>>
Proszę o zachowanie powagi i odpowiedniego słownictwa.

Pytanie na dziś:

----Czy ktoś z Was dał jakikolwiek datek na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?-----
>>
>>100189586
www.youtube.com/watch?v=vUsdRR7LImk
kapitana janusza szanuje
>>
File: 136888015096.jpg (67.58 KB, 500x500)
67.58 KB
67.58 KB JPG
>>
>>100189327
The most important funposting phrases in Polish are:
>rucham psa jak sra
>papież zrzygał mi się do dupy
>zesrałem się i śmierdzi

You don't need to know what they mean
>>
File: 1293980097024.jpg (98.65 KB, 800x800)
98.65 KB
98.65 KB JPG
>lelpope xD
>politics
>pictures full of various forms of cancer
>look at me I'm swearing lol jokes on you I was only pretending ;D
I thought you were different, poloni/a/.
>>
>>100189586
Kapitan Janusz zawsze na propsie.
>>
>>100189724
byłem na spotkaniu z januszem kurwinem mikke i dostałem od niego autograf
ssij chuja pedale xD
>>
>>100189703
Choc do kanady. W UK jest bardzo kiepsko.
>>
>>100189635
kara mam dla /b/, 4szambo dla tematycznych
>>
>>100184505
>A shitty harem made even shittier by SHAFT hijinks.
fixed
>>
Panicz czaks najlepszy meme

Moot ssie mi huja, nawet nie da sie kasowac wlasne thready tu juz xD
>>
>>100189768
wykurwiaj na swój sisczan pedale pierdolony
>>
File: polish history.png (43.81 KB, 1194x554)
43.81 KB
43.81 KB PNG
ITT: Cyzwczychzyuzczhye соснут как всегда

Poles are truly untermensch.
>>
>>100189726
nie daje na owsiaka bo serduszka - nalepki są robione z futer foków i je jeszcze nasączają je silnym narkotykiem!
>>
File: 53289-2627003-SDYan.jpg (20.64 KB, 313x240)
20.64 KB
20.64 KB JPG
>>100189557
Burdello bum bum
>>
>>100185086
>zaku shine love
I do love shiny zakus.
>>
>>100189815
Od tematycznych mam kara i szambo, przy czym do guwnoposzczenia służą mi równo karaczenewe /b/ jak i szambowe tematyczne.
>>
>>100189724
inb4 ebig troll xD
choc nie zdziwilbym sie jakbys po prostu bylo nowociotą
>>
>>100189031
Jak najlepiej tłumaczyć "check my dou//bles" by ładnie brzmiało? Sprawdźcie moją parkę? Obczajcie mój powtarzający numerek? Zagina mnie to.
>>
File: statyczny12.gif (2.25 MB, 320x240)
2.25 MB
2.25 MB GIF
How does /a/ like the best Polish meme - The Static Pope?
>>
>>100189834
Dobra, ale już ryj kacapie xD
>>
Hey Poland.
Stop breaking into our houses.
Regards, the Netherlands.

P.S. Our roads aren't for drunk driving. Go total your shitmobiles somewhere else.
>>
File: polanstrong.png (34.21 KB, 600x190)
34.21 KB
34.21 KB PNG
>>100189888
potrójniaki potwierdzają, jedyna słuszna droga anonie

>>100189834
poland strong we war you

>>100189942
sprawdź podwójniaki potrójniaki poczwórniaki
>>
>>100189942
sprawdź moje duble
>>
>>100189934
>sugerowanie że nie napisałem prawdy
>>
Ja lubie polskie threads. Bylem bardzo maly jak z polski pojechalem do USA. I odtamtego czasu nie mialem polskich kolegow. Tylko hinduszi byli my friends.
Na tych poliski threads, czuje jak by mialem polskich kolegow. I like this feel
>>
File: 1389517195998.gif (905.62 KB, 500x281)
905.62 KB
905.62 KB GIF
>lurowanie domku na drzewie

Najwieksze scierwo swiata.
xD

15 letni admin najlepszy co nie
>>
File: 138166991141.jpg (276.54 KB, 700x614)
276.54 KB
276.54 KB JPG
>>100190026
>wanting to have polish friends

Jesus Christ anon.
>>
>>100190000
TYLKO UDAWAŁEM HAHAHAHA ALE CIE ZROBIŁEM xD
>>
File: ziemniaczek.png (16.62 KB, 735x564)
16.62 KB
16.62 KB PNG
>>100190026
:3
>>
Co oglądacie/czytacie polaki?
>>
>>100190075
Polacy to kozacy.
Przynajmiej tutaj w jukej
>>
File: 1387132874517473194.png (176.35 KB, 640x400)
176.35 KB
176.35 KB PNG
>>100190026
I'd hug you.
>>
Anime characters from Poland bless this thread (pic realted)
>>
File: 1386184698273.jpg (59.81 KB, 450x557)
59.81 KB
59.81 KB JPG
>>100190062
Chuja wbijam w to, i tak luruję już tylko z przyzwyczajenia a /b/ olewam ciepłą sagą na rzecz tematycznych.
Also heretyk z poważnymi przetłuszczonymi kucami hurrrrrr szony poważny biznes, nie zabawa dozwolona jest jeszcze gorszym scierwem.
>>
>>100189972
Hey Netherlands,
The minority of you that come to Canada need to realize you can't bike everywhere and at anytime you want. Stop trying to change Toronto's bike laws. Rob Ford wont listen to you dutchfags. Get a ford and drive like the rest of us civilized folks.
>>
>>100190026

Fun fact: retards you see in this thread are maybe 10% of the nation. Usually from tiny shitholes on the eastern side.

You don't meet this kind of retardation in big cities.
>>
>>100190168
higurashi no naku koro ni , przynajmniej poki się nie zesram ze strachu xD
>>
File: legopapa.png (81.78 KB, 518x510)
81.78 KB
81.78 KB PNG
>>100190179
Poles are scum of the earth and polish women are biggest sluts in Europe.
Ps. It's the truth
>>
Are poles still upset about Volyn?
>>
>>100190274
remember that get about polish prostitutes ?
>>
>>100190242
A lie is a sin.
>>
File: 13278248432.gif (607.36 KB, 426x240)
607.36 KB
607.36 KB GIF
Do ciebie nie przyjdzie
>>
>>100190302
Give back wilno

Also upa is chuj
>>
File: 134852800498.png (15.99 KB, 735x564)
15.99 KB
15.99 KB PNG
>>100190302
I'm not :3
>>
elo ziomeczki prawilne mordeczki :^

oplaca sie w ogole siedziec na vichanie? zawsze chcialem zobaczyc ale nei chce mi sie za bardzo lurkować
>>
>>100190302
Gibe back Wilno kurwa.

>>100190324
It was the most honest get ever.
>>
>>100190210
Sorry, but polish character cannot be a disgusting lesbian
>>
File: polishwhores.png (78.42 KB, 599x240)
78.42 KB
78.42 KB PNG
>>100190324
>this one ?
>>
>>100190384
Ruch mały, tematyczne martwe, silnik chujowy, gimbusów więcej jak na kutahuju.
Ogólnie chujowo.
>>
>>100190242
kek

>>100190302
Polish anons probably aren't butthurt about anything about their country, they are mostly self-hating.
>>
>>100190384
Tak o ile /b/ jest zasrany teraz gimbusami z kara to szon sie robi coraz lepszy i ma mniej chujowych modow.

Tematyczne na kara sa przereklamowane.
>>
>>100190357
>Also upa is chuj

So is your mom ;)
>>
Zabić la zabić to gòwno.
>>
Jakie macie ksywy ? Na mnie mówią pisarz miłości
>>
>>100190504
4oki wykurwiaj
a nie, on już nie jest modem
>>
>>100190576
>namefag
wykurwiaj
>>
>>100190384
kilka tematycznych na karachanie jest całkiem papieskich, polecam.

na /$/ dorobiłem się pieniądza, a /a/ jest kameralne i relatywnie wolne od raka (bo gimbusom nie chce się tam wchodzić)
kiedys deska o literaturze na kara była bardzo pieniężna, nie wiem jak teraz
vichan jest trochę rozjebany obecnie, ale liczę na dobre rzeczy w przyszłosci
>>
>>100190513
Zabić la Zabić i Łowca x Łowca to najciekawsze rzeczy w tym sezonie.
>>
File: z13281685Q.jpg (45.44 KB, 620x420)
45.44 KB
45.44 KB JPG
kurwa do czego to doszło, polski thread na /a/
że też mod nie zbanował wszystkich
>>
How many toilets have you plunged today my fellow Pol/a/cks?
>>
>>100190671
To vihujowe scierwo nie miało czasami moda na szambowym /a/?
>>
>>100190633
lurkujesz od lgbt legia? xD

>>100190675
I plunged you're mom
>>
>>100190702
wydaje mi sie ze miało
>>
File: 136845691510.png (362.73 KB, 399x494)
362.73 KB
362.73 KB PNG
>>100190675
I plunged deep in your mom's piping if you catch my drift.
>>
File: yvwyw54c.png (89.41 KB, 156x216)
89.41 KB
89.41 KB PNG
And I thought Australians are the shitposters.

Jesus, now I have to be ashamed of my fellow countrymen. Please ignore shitposters, and try to just read the actual discussion.

Is Eternal Sonata any good? Did the chopinmania actually birth a reasonable child?
>>
>>100190721
kurwa nędza jebana rasa MASZ TY WOGÓLE ROZUM I GODNOSC CZLOWIEKA ? bo ci wypierdole jak korwin lewakom kutasiarzu
>>
>>100184260
The same was in the manga, i wonder why would they only make half of the sentence in polish, what was the point anyway? English is too mainstream so author thought to add some other more obscure language?
>>
File: mSpnZ.jpg (43.33 KB, 365x434)
43.33 KB
43.33 KB JPG
>>100190513
wkurwiłes mnie tak bardzo swoim postem, że zdecydowałem zapostować zdjęcie 3d kobiety

wpierdalaj to chuju
>>
File: 136200176348.jpg (137.83 KB, 1920x1200)
137.83 KB
137.83 KB JPG
STAROCIOTY PAMIENTAJO

>sugerowanie że pamiętacie
>>
>>100190766
>itt
normalsi i podwieki
>>
>>100190721
>>100190754
My mom was born in Poland, so she would probably like that. Congrats on making my mom happy.
>>
File: 1344712432418.png (71.17 KB, 404x404)
71.17 KB
71.17 KB PNG
poles are shit
>>
File: 136105873496.jpg (112.75 KB, 480x501)
112.75 KB
112.75 KB JPG
>>100190766
Japa psie, twoje animu jest gdzies na tanuki.
>>
Greetings Poland,from a guy in the ass of the world
>>
>>100190702
>>100190723
4oki, forsował jojo, atencyjny kuc okularnik licbus

>>100190766
>confusing funposting with shitposting
>>
>>100186835
Ty je ze slunska?
>>
>>100190892
Hello Lithuania!
gibe back Wilno
>>
>>100190782
Most likely, the author wanted to be one of the kind, so he used polish. so awesome
>>
File: 13648223855.png (23.75 KB, 429x436)
23.75 KB
23.75 KB PNG
>>100190859
>actually owning up to being polish

AAAAAAAAA KUUUUUUHHHHWWAAAA
How does it feel to be a scum of the earth?
>>
>>100190766
http://dramatica.org.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/Kultura_polskich_anonimowych
zapierdalaj się uczyć lewaku
>>
File: pol4.jpg (11.26 KB, 322x156)
11.26 KB
11.26 KB JPG
>>100190885
prawdę rzeczesz waćpan.
>>
>polish accent in anime
>wanting to actually discuss it
>go to /a/
>thread full of retarded poles LOOK JOHN PAUL IS SO FUNNEH
Fucking scum, all of you.
>>
>>100191036
john paul is the standard on polish chans(yes they exist)
>>
>>100190984
czczczszszszzczczcszzcszczsczszczsczszczcsszczszcszczzczsczszczszc
>>
Pozdrawiam Węgrów
Greetings for Hungary
>>
>>100191036
cool blog
>>
>>1001910
>implying we're not doing this so everyone hates us more

we hate ourselves more than anyone else
>>
>>100191036
>anonymous imageboards serious bussiness
>>
File: 1rs799if.vichan.jpg (112.85 KB, 476x449)
112.85 KB
112.85 KB JPG
Pic related is the queen of polish imageboards.

I'm posting it here so that people from other cultures get to know about tastes of polish /a/nons. She is praised even now, that she is in her 20s and has a black boyfriend.

This photo was made in the old days of polish imageboards, around 2006, when she was very short
>>
>>100190979
I'm half Polish and half Serbian..so one half of me is awesome at least.

I am the ultimate Slav. I have the beautiful and elegant western Slav genes and the angry and powerful southern Slav genes too.
>>
>>100191193
thats not aralka
>>
File: diluj z tym.jpg (24.15 KB, 439x684)
24.15 KB
24.15 KB JPG
>ten ból dupy i łzy wylewane przez poważnych gimbołibusów i miłośników poważnej kultury czanowej ITT

O takie polskie wątki nic nie robiłem.
>>
>>100191242
>serbian
>awesome

Serbians are the shittiest part of Europe. Can we even consider them European?
>>
File: 915775.3[1].jpg (76.87 KB, 450x600)
76.87 KB
76.87 KB JPG
>>100191193
>>
>>100191242
Tesla was Croatian.
>>
>>100191307
nie zdzwilbym sie jakby wiekszosc polakow na 4szambie byla podwiekami albo normalsami
nie czekaj, na kara jest tak samo xD
>>
File: 1323297304475.jpg (25.40 KB, 400x376)
25.40 KB
25.40 KB JPG
>>100191036
I laughed when I read somewhere that the present pope is the first non-European one.

That implies that the JPII was a European pope and that Poland is part of Europe.

Hilarious.
>>
>>100191307
To, bardzo łatwo poznać, kto przychodzi na chan bo anonimowość, losowość i dyskusja, a kto przyszedł miesiąc temu chcąc należeć do elity internetu i jest zawiedziony, że ktoś nie bierze na poważnie anonimowego forum obrazkowego.
>>
Cool /b/ thread.

Thanks to retards like you this country will forever be a shithole and a laughingstock of the world.
>>
>>100191449
>nie czekaj, na kara jest tak samo xD

Nie zaprzeczam xD
>>
>>100191470
to
>>
>>100189846
Warto obejrzeć Legendarnych Bohaterów Galaktyki?
>>
>>100191488
Jakis problem szalonku? xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
>>
>>100191488
>>100191470
>>
Can't you behave like normal human beings? Whenever a thread like this pops out I feel ashamed.

Idioci.
>>
>>100190979
>How does it feel to be a scum of the earth?
now I want to kill myself
>>100190766
>ignore shitposters
sadly there are only shitposts here
>>
>>100191466
I laughed too. Now Poland isn't part of the degenerate fucking region that is getting swamped with kebabs, niggers, and gypsies. Looks like Poland won't be affected by the spread of brown pigmented skin among new born babies.
>>
>>100191488
In 2020 Poland will be 20th economy in the world. Bend over for mighty Slavic cock.

>>100191570
ale kucyków nie postuj bo mode zrobi purge xD

>>100191544
Tak.
>>
Sedinus, wiem, że tu jesteś. Ty dziadu.
>>
File: zg.jpg (43.62 KB, 500x375)
43.62 KB
43.62 KB JPG
>>100191637
handelek z tym normalkurwo

POLAND STRONG, RUSSIA WE WAR YOU
>>
File: 1389489051395.gif (276.01 KB, 320x240)
276.01 KB
276.01 KB GIF
>>100191544
Obejrzałem ze 4-6 odcinków i mi się dalej nie chce.
>>
>>100191488
>>100191637
Nikt nie rozumie, glupi chuju.
>talking in English
So can I, motherfucker, I don't need to impress athor anons and pretend i'm more civilized than the other cancer that resides in this thread.
Please kill yourself.
>>
>>100191727
miałem dzis kolo z algebry liniowej wiec przylazłem się ponudzić na 4szambie xD
>>
File: kurwy wino pianino.jpg (159.63 KB, 450x600)
159.63 KB
159.63 KB JPG
>>100191670
But it's a Bangladesh of Europe. It's a complete catholic shithole. It's not that mudslimes are aware of your country, simply no one wants to live in a wasteland.
>>
>>100191637

They think acting like underage brain dead retards is cool. Typical 3rd world country syndrome. They are beyond help.

Even fucking Narutards are better than that.
>>
>>100191803
>4chan
>srs bsns
>better act cool
>zgniłem z nowocioty
>>
>>100191793
>But it's a Bangladesh of Europe.
But that's England. You can't find a single Bangladesh in Poland because Poland isn't a welfare state that nurses these terrorist sleepr agents.
>complete catholic shithole
I rather live in a Catholic shithole, than soon to be Muslim republic.
>>
>>100191882

This is currently the worst thread on /a/. Congratulations.

Now you can go back to herding goats.
>>
>>100191882
jak sie bawic to sie bawic
http://www.youtube.com/watch?v=fMW55a_nlE4
>>
File: 136130750951.png (49.47 KB, 377x255)
49.47 KB
49.47 KB PNG
>>100191955
>>
Czym się różni wykop od 4chan?
>>
>>100191780
There is a basic level of decency that people should operate on. I would rather have people act normal so there is no "polfag shitposter" stigma later on, oh wait too late for that anyway. We could have an interesting thread with some polish injokes threw in because why not, instead we got that /b/ tier shit.
>>
>>100192006
wykop to taki polski 4chan tylko lepszy i złożony z inteligentniejszych ludzi
>>
File: 136086462394.gif (550.94 KB, 275x206)
550.94 KB
550.94 KB GIF
>>100191955
oj już się nie denerwuj szalonku xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

>>100192033
ajajjaa, ależ szkoda szalonku xDDDDD
>>
>>100191942
/a/ likes muslims cause of their unhealthy relation to little girls, no point on arguing that

>>100191955
haha co za robak xD
>>
File: super randka kurwo.jpg (200.42 KB, 660x930)
200.42 KB
200.42 KB JPG
>>100191942
zamknij dupkę prawaczku jebany
wracaj cisnąć po mudslajmach i tusku na swoją ukochaną stornę

>>>/wykop/
>>
>>100192033
it wasn't ever possible on such a big board; so might as well go all the way before mods ban us all
>>
>>100192033
>baaaawww they will talk shit about me when I would post in polthread on /b/
popłakałeś to wykurwiaj
>>
File: 1382991321124429072.gif (584.63 KB, 350x191)
584.63 KB
584.63 KB GIF
>>100192033
A srasz nowokurwiksie? xD
>>
>mon visage quand everytime this thread happens
>>
File: pol.png (561.93 KB, 916x675)
561.93 KB
561.93 KB PNG
>>100192006
wykop = reddit.pl. nawet nie zaglądaj.
>>
>>100192128
Jaki ja jestem Otaku. Zacznelem czytac jak Manga czytam
>>
File: 23454444.jpg (33.64 KB, 170x170)
33.64 KB
33.64 KB JPG
>>100191942
10/10
>>
>>100192006
>muzlime opanujo ewrope :DDDD
>tusk kurwo wściekła :DDDD oddawaj szekele :DDDDD
>polska katolicka : ))))

etc
>>
>>100192033
>oh wait too late for that anyway
you answered everything for yourself. Also, polish chan culture is rather incompatibile with anything over here (xD as a frequent ironic smile for instance, you can get banned for it instantly here)
>>
>>100192033

You are talking with underage retards and PiSs shits.

Just stop. There is no point.
>>
>>100192268
>implying its ironic xD
>>
File: 13543036236.jpg (86.44 KB, 500x342)
86.44 KB
86.44 KB JPG
>>100192357
xD
>>
>>100192268
>polish
>culture

Smearing your own shit all over your face is not culture.
>>
>>100192268
Sounds awful.
>>
>>100192268
xD has been unironic in Poland since the Internet was graced upon us.
>>
File: yyyyyyyyyy.png (132.80 KB, 500x237)
132.80 KB
132.80 KB PNG
WRZUCIŁA MI PEN DRIVE DO PIECA

NIE NO WYRWE CHWASTA
>>
File: billy.jpg (87.91 KB, 576x768)
87.91 KB
87.91 KB JPG
>>100192268
>mfw poland had 'xD' on Polish chan several years before hating on leddit became a thing on 4chan
>>
File: 1363467892356.jpg (57.21 KB, 393x391)
57.21 KB
57.21 KB JPG
>>100192390
>>
Czy nie powinniscie grac w Diablo2 czy Tibie?
>>
>>100191942
>10% muslims
>le muslim republic

You only see so many of them because you live in garbage dumps for immigrants.
>>
>>100192433
dissatisfied with the way recent events have transpired ? xD
>>
>>100192268
>>100192357
>>100192390
>>100192418
zawsze smiecham gdy polska tak bardzo ironiczna kultura czanowa ze swoją wieloletnią historią srania do ryja i rucham psa jak sra styka się z kulturą polskich schludnych 4channersów wykopiczów kwejkowców anonimusów maximusów papieży polaków
>>
>>100192515
well, poleks love to shit on England because they think that UK is seriously overthrown by mudslimes.
>>
File: 135683024533.gif (420.37 KB, 320x190)
420.37 KB
420.37 KB GIF
>>100192513
Twój stary jak cię robił nie powinien cię teraz popychać w dupsko? xD
>>
File: 1387297236977.jpg (142.68 KB, 460x2637)
142.68 KB
142.68 KB JPG
>>100192513
HoMM3, Worms Armageddon albo nic.
>>
>>100192610
przyznam że ból dupy jest naprawde pieniężny w niektórych
>>
File: 1369930130791.jpg (87.86 KB, 640x480)
87.86 KB
87.86 KB JPG
>>100192513
Czy nie powinieneś srać sobie do ryja?
>>
>>100184260
>zakusija
Ale głupota
>>
File: 135916425166.png (16.72 KB, 241x230)
16.72 KB
16.72 KB PNG
>>100192610
Tak się kończy odnajdywanie czanów poprzez linki na wykopie i zachwyty nad poważną multinacjonalną kulturą czanową.
>>
File: 1388235321590.jpg (67.65 KB, 831x720)
67.65 KB
67.65 KB JPG
>>100192033
26 lvl here. Na dziwkach byłem raz (na 25 lvl) i mi wystarczy. A było to tak.

Zawsze chciałem zasrać ale jako anon nigdy nie miałem okazji a na dziwki wstydziłem się pójść. Pewnego dnia mój wujek spadł z rowerka i było podejrzenie, że to mogła być choroba genetyczna więc obsraną dupę miałem, że umrę niezasrawszy. Jakiś tydzień po pogrzebie wuja zacząłem przeglądać roksę i znalazłem kurwę w mojej okolicy, w przystępnej cenie. Miała mieć 35 lat, 7/10, ilość spustów nieograniczona, 120zł za godzinę. No to jadę.

Docieram na miejsce, stres jak chuj, dzwonię do drzwi. Otwierają się a za nimi stoi Grażyna w wieku mojej matki, 2-3/10 celulitis, ryj jak międzynarodowa stacja orbitalna MIR, owłosione łapy, kurewski makijaż, najebana i zaprasza do środka. Ktoś musiał spędzić over 9000 godzin w fotosklepie żeby ją podtunigować na zdjęcia. Strachłem kurwa ale umysł anona mocno i bałem się spierdolić żeby sobie czegoś złego o mnie nie pomyślała więc wszedłem.
Kazał mi iść pod prysznic. Idę do łazienki, drzwi się otwierają i z kibla wychodzi jakiś gruby Mirek w samej podkoszulce i slipach, w mordzie szlug i kanapka w łapie xD Dziwka mówi, że spoko, że to kolega.
Wbijam do łazienki, wchodzę pod prysznic, nogi mi się ciągle trzęsą z nerwów i myślę, że chuj, nie ma mowy żebym ją dymał. Wziąłem prysznic i usiadłem sobie na wannie żeby dojść do siebie i zastanowić się czy jednak dymać czy wymyślić jakąś bardzo sprytną wymówkę, która usprawiedliwi moje niedymanie, a jeżeli to drugie jaką.
>>
>>100186218
Nigdy się nie dowiemy, Komi zapomniał, tak jak o naprawionym wisiorku
>>
>>100192738
chujowa pasta sebek
>>
>>100192738
Siedzę sobie tak i nie mogę wpaść na nic sensownego a z każdą minutą żeżuncja rośnie bo już za długo siedzę w tej łazience żeby dało się to logicznie wytłumaczyć. Po jakichś 10 minutach Grażyna puka do drzwi i pyta się czy idę. Głos mi stanął w gardle i nie mogę z siebie wydusić słowa. Grażyna napierdala w drzwi mocniej i pyta czy wszystko ok. Ja dalej grobowa cisza i sytuacja patowa bo żeżuncja już zbyt duża żeby wyjść z tego kibla po dobroci i spojrzeć jej w twarz. Grażyna ze stresem w głosie
>MIREK, MIREK, CHOĆ TU KURWA SZYBKO, ZEMDLAŁ CHYBA
i zaraz Mirek napierdala w drzwi
>EJ MŁODY ŻYJESZ? ŻYJESZ?
Ja już cały rozdygotany i słyszę jak Mirek mówi do dziwki, że nożyczkami otworzy drzwi (wiecie, w niektórych rodzajach zamków kiblowych się da w ten sposób otworzyć z zewnątrz).
W tym momencie spanikowałem i żeby uwiarygodnić swój zbyt długi pobyt w kiblu położyłem się na podłodze, że niby naprawdę zemdlałem, ale po sekundzie stwierdziłem, że to chujowe i musi być bardziej wiarygodnie więc długo nie myśląc wstałem, złapałem obiema rękami za zbiornik z wodą/spłuczkę od kibla i bez wyczucia, bo byłem roztrzęsiony, przypierdoliłem z bani.

Kurwa prawdziwy armagedon. Zbiornik się spierdolił ze ściany, woda w całej łazience, mnie aż odrzuciło na podłogę i gwiazdy przed oczami mocno. Wpada Grażyna z Mirkiem
>JA PIERDOLĘ KURWA MŁODY ŻYJESZ KURWA MAĆ POWIEDZ COŚ
a ja leżę oszołomiony jakbym się piwa napił. Mirek zaraz zakręcił wodę i podniósł mi nogi do góry a roksa mi dała zimny okład na czoło.
Pytają co się stało to mówię, że się poślizgnąłem, wypadłem spod prysznica i przyjebałem głową w spłuczkę. Mirek zdziwiony bo prysznic był po przeciwnej stronie łazienki niż spłuczka i pyta jak to możliwe. Na szybko odpowiedziałem, że sobie tańczyłem pod prysznicem i tak wyszło
>>
holy fuck, this thread went full Polack
>>
File: 1389362007486.jpg (125.21 KB, 860x667)
125.21 KB
125.21 KB JPG
>>100192810
Akcja zakończyła się tak, że dostałem od dziwki herbaty, od Mirka szluge, zapłaciłem 200zł za rozjebany kibel i poszedłem do domu.
>>
File: 21688121.jpg (181.10 KB, 990x880)
181.10 KB
181.10 KB JPG
odliczamy do masowego purge ?
>>
File: gKMJRvI.gif (247.65 KB, 373x434)
247.65 KB
247.65 KB GIF
hey polacks
did you all read pic related ?
>>
File: 1385892400742.png (438.75 KB, 2222x2222)
438.75 KB
438.75 KB PNG
>>100193058
yes
>>
>>100193058
Not all of it, but I like it.
Really relaxing.
>>
File: 1375459148565.jpg (219.71 KB, 1275x1336)
219.71 KB
219.71 KB JPG
>>100193141
i respect john paul 2 then
>>
>>100193216
John Paul the second the children rape-kong.
>>
>>100193216
I also contribute with OC after making Yotsubato thread when new chapter's showing
>>
>>100193293
papieza szanuj
http://www.youtube.com/watch?v=jee5K5r_bAo never forget
>>
>>100193216
Appreciate it anon.
>>
File: 1383678956218.gif (909.89 KB, 419x476)
909.89 KB
909.89 KB GIF
>>100193058
nope, but she's kawaii w chuj.
>>
>>100193349
Ale zbrodni katyńskiej skurwysynowi nie wybaczę.
>>
>>100193349
http://www.youtube.com/watch?v=N4oeqqQZhoU
łap seba
>>
File: capture_601.png (694.12 KB, 795x745)
694.12 KB
694.12 KB PNG
>>
KILL ALL COSSAKS
POLAND REMOVE TURK FILTH FROM EUROPE
POLAND BEST
>>
>>100193534
trying to soothe urge to shitpost with Yotsubato
very clever
>>
File: capture_590.png (263.89 KB, 799x365)
263.89 KB
263.89 KB PNG
guess what is in that balloon
>>
>>100193628
Water?
>>
>>100193628
air
>>
>>100193628
penis
>>
>>100193628
omnipresent God
>>
>>100193557
BOIL BOLSHEVIKS BOIL
>>
>>100193534
>>100193628
my dick.
>>
File: capture_571.png (176.80 KB, 731x331)
176.80 KB
176.80 KB PNG
>>
>>100193809
Sickfuck pedo.
Kill yourself.
>>
>>100193822
i wanted to shitpost in polish, but i won't do it in a yotsuba thread
>>
>>100193868
Too late for that.
>>
File: capture_101.png (99.55 KB, 375x391)
99.55 KB
99.55 KB PNG
Asagi best girl
>>
YOTSUBA TO KURWA I SZMATA
YOTSUBA ROBI MI LODA
WALĘ YOTSUBĘ
>>
File: capture_562.png (421.55 KB, 796x470)
421.55 KB
421.55 KB PNG
>>
File: capture_560.png (168.77 KB, 386x449)
168.77 KB
168.77 KB PNG
>>
>>100193945
Pa co napisał kondon jebany.
>>
>>100193945
katoliku to jest groźba karalna. Masz ty wogóle rozum i godnosc czlowieka ?
>>
File: capture_570.png (75.08 KB, 197x360)
75.08 KB
75.08 KB PNG
>>
Yotsuba is cute.
>>
File: capture_557.png (493 KB, 798x772)
493 KB
493 KB PNG
>>
File: capture_552.png (46.52 KB, 211x203)
46.52 KB
46.52 KB PNG
>>
File: capture_598.png (424.72 KB, 795x393)
424.72 KB
424.72 KB PNG
>>
File: capture_567.png (188.33 KB, 526x451)
188.33 KB
188.33 KB PNG
>>
File: capture_553.png (9.71 KB, 102x101)
9.71 KB
9.71 KB PNG
>>
File: 1388488446759.jpg (105.63 KB, 867x1514)
105.63 KB
105.63 KB JPG
tak w ogóle modzi dziś w szczytowej formie.
te wszystkie szekele z 4chan passów na pewno nie poszły na darmo.
>>
File: capture_588.png (292.97 KB, 802x439)
292.97 KB
292.97 KB PNG
>>
File: 1386271188750.gif (2.29 MB, 640x360)
2.29 MB
2.29 MB GIF
>mfw someone spams perfectly good Polish funposting thread with Yotsuba
ehh anoni
>>
File: capture_496.png (199.77 KB, 710x366)
199.77 KB
199.77 KB PNG
>>
File: capture_583.png (232.78 KB, 435x556)
232.78 KB
232.78 KB PNG
>>
>>100194485
Byla zabawa ale sie zjebala.

Czas wracac na CSa I na WC3.
>>
File: capture_447.png (126.75 KB, 353x425)
126.75 KB
126.75 KB PNG
>>100194485
ja tylko ładne rzeczy postuje
>>
Polish anons were very loud but it seems some old wise anon, probably polish too, knew how to sing them to sleep, peace and calmness. He did it with Yotsuba
>>
File: polandball.png (604.39 KB, 970x1024)
604.39 KB
604.39 KB PNG
For you, poles.
>>
File: chiril.jpg (156.21 KB, 500x800)
156.21 KB
156.21 KB JPG
>>100194624
mogę pomóc jak chcesz.
>>
File: capture_490.png (223.53 KB, 709x327)
223.53 KB
223.53 KB PNG
>>
>polish in my fucking anime
CO TO KURWA JEST

>polish thread on /a/
CO TO KURWA JEST

>be polish
CO TO KURWA JEST
>>
>>100189816
/a/ - Everything Sucks
>>
File: capture_493.png (78.70 KB, 306x342)
78.70 KB
78.70 KB PNG
>>100194710
jak chcesz to postuj
>>
File: polish bilboards.jpg (1.25 MB, 1536x2048)
1.25 MB
1.25 MB JPG
>>
File: capture_486.png (237.88 KB, 456x602)
237.88 KB
237.88 KB PNG
>>
File: polandball denmark trick.jpg (228.94 KB, 856x2426)
228.94 KB
228.94 KB JPG
>>
File: 4.jpg (206.14 KB, 540x750)
206.14 KB
206.14 KB JPG
>>100194797
ok.
>>
>>100194804

ja jebie

tu w polsce trzeba chowac swoj powerlevel bo inaczej bedziesz gadac z gimbaza o naruto albo ostatnio nowa moda to snk jebane
>>
File: capture_473.png (128.34 KB, 785x254)
128.34 KB
128.34 KB PNG
>>100194804
tego nie widziałem
>>
>tfw plebania ended
>tfw rysiu is dead
>>
>>100194870
teraz to Kill la Kill w modzie.

sasuga mods.
>>
>>100194994

http://www.youtube.com/watch?v=s4JacB-W5ZE
>>
>>100194994
>tfw
>no face
tfw
>>
File: capture_587.png (148.38 KB, 506x363)
148.38 KB
148.38 KB PNG
>>100194870
to
>>100194871
ale że sfw to pamiętaj
>>
>>100194681
It's like some ancient tale.
>>
>>100195013

klk to gowno i tak

ale tera to tylko gimbaza pierdoli o snk i sao jak zawsze

i jeszcze te jebane polskie suby tlumaczone z google translate
>>
File: capture_059.png (91.41 KB, 234x231)
91.41 KB
91.41 KB PNG
>>
I don't get how all the people that probably post in a reasonable way turn into meme-spouting shitposters that don't even use proper capitalization the moment they switch to polish language.
>>
File: 137305503298.jpg (33.33 KB, 393x359)
33.33 KB
33.33 KB JPG
>>100194994
>>
>>100195169
Fun things are fun.
>>
File: capture_494.png (126.79 KB, 423x473)
126.79 KB
126.79 KB PNG
>>100195074
nie oglądałem klk ale planuję spróbować jak się skończy
sao ani snk nie oglądałem bo ponoć ssie pały choć snk jest ponoć spowodowane nielubieniem przez to iż za bardzo popularne się stało i na /a/ już tego nie lubią oraz słyszałem że w późniejszych epizodach ssie pały jeszcze bardziej
>>
File: nolongerhuman.jpg (122.82 KB, 1024x576)
122.82 KB
122.82 KB JPG
>>100195169
that's just how polish boards work.
>>
>>100195275

cala fabula nie trzyma sie kupy

juz od ponad 3-4 miesiecy nic sie nie dzieje w mandze
>>
File: capture_468.png (95 KB, 716x194)
95 KB
95 KB PNG
>>
>>100195169
because they can.
>>
>>100195169
its difficult to explain unless you are a pole
>>
File: peasant.jpg (221.31 KB, 1079x810)
221.31 KB
221.31 KB JPG
>>100195074
twoja matka cioto

all the polish fucktards go to hell
>>
File: capture_551.png (130.76 KB, 438x310)
130.76 KB
130.76 KB PNG
>>100195334
A dlaczego klk gówno?
Jedyne co zaobserwowałem to IRC pls go, bo fanowski wpływ taki zły
>>
>>100195513
Stop shitposting please, this is a civil thread.
>>
>>100195520

QUALITY ogolnie, nie widzialem gorszej kreski ever

nawet TTGL mial mniej takich glupich momentow niz to
>>
File: capture_480.png (333.16 KB, 662x648)
333.16 KB
333.16 KB PNG
>>
File: 1386875621200.gif (1.72 MB, 310x172)
1.72 MB
1.72 MB GIF
>>100195520
People hate fun more news at 11
>>
File: no2.jpg (41.39 KB, 960x540)
41.39 KB
41.39 KB JPG
>>100195568
>>
File: capture_482.png (49.80 KB, 303x232)
49.80 KB
49.80 KB PNG
>>100195578
QUALITY nie jest czasem celowe?
>>
>>100195440
Nawet ja tego nie rozumiem.
>>
>>100195578
>nie widzialem gorszej kreski ever
obejrzyj KMB OVA
>>
>>100195676
Trzeba tam bylo byc.
>>
>>100195676
Srasz?
>>
>>100195655

raczej watpie, jak to moze byc celowe?

mi sie strasznie nie podobalo, wytrzymalem 3 odcinki i potem juz nie moglem tego ogladac
>>
File: capture_125.png (131.05 KB, 376x408)
131.05 KB
131.05 KB PNG
>>100195676
bo czany nie są poważnym biznesem
>>
KLK widziałem pare pierwszych odcinkow, zdziwiło mnie bardzo że to nie jest pełna parodia, ale w teori próbują rzucać jakis plot. Troche się zawiodłem, ale od biedy się nada.
>>
>>100195520
Mi się tam podoba, dobra inba na odstresowanie.
>>
File: 1381439628650.gif (2.40 MB, 590x319)
2.40 MB
2.40 MB GIF
>>100195733
>>
>>100195733
celowe dla celów humorystycznych
>>
>>100195836
to
>>
File: takbyło.jpg (94.10 KB, 665x408)
94.10 KB
94.10 KB JPG
>karaczanersi trollują niekaraczanersów
>niekaraczanersi mają ból dupy ze karaczanersi robią na 4szambie koryto BO CO /a/nony powiedzą o jej kurwa ale wstyd ŁI SORY FOR POLANT WERI SORI PLS

za każdym kurwa pierdolonym razem tak samo xD wy to łapiecie ból dupki szybciej niż wykopki, gardzę wami śmiecie jebane xD
>>
>>100195836
Humorystyczny to jest ten zjebany fanbase.
>>
File: capture_556.png (342.54 KB, 796x457)
342.54 KB
342.54 KB PNG
yotsuba biegnie ci wpierdolić
>>
>>100195898
Ale trochę się spóźniłes seba, teraz jest już spokój a wykopki z bólem dupska spierodliły.
>>
E STUDENCIKI POJEBALO WAS?
>>
File: capture_488.png (147.08 KB, 372x416)
147.08 KB
147.08 KB PNG
>>
>>100195898
po prawdzie moze to potrojny troll kogos z eris
>>
File: 1377170700973.jpg (120.98 KB, 600x872)
120.98 KB
120.98 KB JPG
>>
File: capture_452.png (610.69 KB, 793x774)
610.69 KB
610.69 KB PNG
>>
File: 1377165818396.gif (487.32 KB, 333x250)
487.32 KB
487.32 KB GIF
>>
karachan.org/a
/a/nons welcome
>implying anyone here is clever enough to get in
>>
What the fuck was the whole point of adding Polish anyway?
>>
File: 1377722410269.jpg (330.75 KB, 1600x1200)
330.75 KB
330.75 KB JPG
>>
I'm not sure what's up with this thread, but thanks for all the Yotsuba images
>>
>>100196210
LOOK OUT VIRUS TROYAN xD
PS tylko na /b/ są zabezpieczenia nowocioto
>>
File: 1377717454360.jpg (350.84 KB, 1600x1200)
350.84 KB
350.84 KB JPG
>>100196296
Have a nice day
>>
>>100196264
Probably to make it look interesting and mysterious.
English is too mainstream.
>>
File: 1377166268436.jpg (218.06 KB, 660x600)
218.06 KB
218.06 KB JPG
>>
File: capture_466.png (182.09 KB, 709x250)
182.09 KB
182.09 KB PNG
Chce ktoś mój Yotsu-folder?
>>
File: 1389422763240.png (55.78 KB, 247x425)
55.78 KB
55.78 KB PNG
>>100196334
nie jest przypadkien DNS wyłączony?
>>
>>100196470
tak, dawai
>>
kara jeździ czy zdechło?
>>
File: capture_445.png (447.08 KB, 789x539)
447.08 KB
447.08 KB PNG
>>
>>100196519
zalgo wali konia
>>
File: capture_061.png (62.78 KB, 279x241)
62.78 KB
62.78 KB PNG
>>100196519
zdechło już dawno temu
>>
>>100196519
dawno zdechło, wszyscy porządni juz dawno poszli na wykop, komixxy i joemonstera
>>
File: sajonara.png (242.80 KB, 597x444)
242.80 KB
242.80 KB PNG
żeżuncja w chuj ten fred. spierdalam ogladac snk, elo.
>>
File: capture_235.png (62.28 KB, 209x409)
62.28 KB
62.28 KB PNG
http://www27.zippyshare.com/v/81188194/file.html
proszę
>>
File: capture_481.png (246.81 KB, 707x388)
246.81 KB
246.81 KB PNG
>>
File: magik.jpg (11.23 KB, 304x305)
11.23 KB
11.23 KB JPG
>>100196738
anone jestes bogiem.
>>
>ten fred
http://www.youtube.com/watch?v=ogVYS67C5eY
>>
>>100195733
oczywiście że jest celowe.

"post-ironic lazy animation"
"deconstruction of a magical shoudżo genre"
>>
File: capture_474.png (60.15 KB, 308x278)
60.15 KB
60.15 KB PNG
>>
File: edgy 1.jpg (153 KB, 1280x720)
153 KB
153 KB JPG
>>100195916
>>
File: 1388882734679891653.jpg (34.58 KB, 516x479)
34.58 KB
34.58 KB JPG
>>
>>100196954
jeszcze deconstruction of harem genre xD
shaft master race
>>
zesrałem się i śmierdzi
>>
File: capture_583.png (232.78 KB, 435x556)
232.78 KB
232.78 KB PNG
>>
>>100197053
zajebisty mem kolo
>>
Dobra anoni chcecie jeszcze yotsuby?
A może ktoś różanelalki chce
>>
File: capture_419.png (52.26 KB, 325x192)
52.26 KB
52.26 KB PNG
>>
>>100197165
Co to kurwa jest?
>>
>>100197165
mam yotsubafolder od boga między ludźmi.
moje życie jest spełnione
az poucze sie z analizy
>>
>>100197215
Truly the best.
>>
>>100197257
moczu?
>>
File: 1374342856614.jpg (667.99 KB, 1000x1000)
667.99 KB
667.99 KB JPG
>>100197219
mam ich w chuj jako szanujący się dollfag
>>
>>100197053
twoj wykop jest tam -->
>>
File: capture_415.png (125.77 KB, 184x629)
125.77 KB
125.77 KB PNG
>>100197275
>>
File: capture_423.png (72.24 KB, 270x297)
72.24 KB
72.24 KB PNG
>>100197416
>>
wiecej reply niz DAL thread
hoho anone
>>
File: 1338615180197.jpg (97.49 KB, 558x789)
97.49 KB
97.49 KB JPG
>>
File: capture_366.png (81.74 KB, 330x365)
81.74 KB
81.74 KB PNG
>>
File: 1338615222289.jpg (116.47 KB, 558x789)
116.47 KB
116.47 KB JPG
>>100197494
>>
Nazywam się Dajsukę Nachuja i nienawijie was wszystkich dazo
>>
File: capture_034.png (11.55 KB, 101x103)
11.55 KB
11.55 KB PNG
>>
File: 1338615271366.jpg (69.95 KB, 558x789)
69.95 KB
69.95 KB JPG
>>100197542
>>
File: capture_053.png (36.75 KB, 187x176)
36.75 KB
36.75 KB PNG
postuje ładną fuke
>>
File: 1338615308121.jpg (98.43 KB, 558x789)
98.43 KB
98.43 KB JPG
>>100197597
>>
http://pl.vichan.net/a/ reporting in
>>
File: 1338615359243.jpg (90.74 KB, 558x789)
90.74 KB
90.74 KB JPG
>>100197646
>>
File: capture_059.png (91.41 KB, 234x231)
91.41 KB
91.41 KB PNG
500 postów za nami
Daję yotsubową odznakę
>>
File: 1338615430251.jpg (76.88 KB, 558x789)
76.88 KB
76.88 KB JPG
>>100197703
>>
File: JP2.jpg (36.85 KB, 700x515)
36.85 KB
36.85 KB JPG
>>100197671
a srasz ? xD
>>
>>100197671
a to tam dalej post na 3 dni?
>>
File: 1338615466302.jpg (84.70 KB, 558x789)
84.70 KB
84.70 KB JPG
>>100197756
>>
File: zaraz się porzygam.jpg (38.82 KB, 272x380)
38.82 KB
38.82 KB JPG
>>100197671
Co to kurwa jest.
Teraz sobie przypomniałem dlaczego nigdy nie wchodzę na polskie czany.
>>
File: 1338615514398.jpg (79.62 KB, 558x789)
79.62 KB
79.62 KB JPG
>>100197809
>>
File: capture_175.png (77.95 KB, 531x202)
77.95 KB
77.95 KB PNG
jezeli jest jakis powod dla ktorego nie zbanowali nas wszystkich inny niz spiacy modzi, to pewnie jest to yotsuba
>>
File: 1338615560376.jpg (101.29 KB, 558x789)
101.29 KB
101.29 KB JPG
>>100197858
>>
File: 1338615620636.jpg (52.85 KB, 558x789)
52.85 KB
52.85 KB JPG
>>100197899
>>
File: capture_200.png (333.42 KB, 672x495)
333.42 KB
333.42 KB PNG
>>100197887
yotsuba ratuje dzień

Ale pamiętam też inne polskie nitki na /a/ co nie kończyły się banami a były równie zajebane
>>
File: 1338615653282.jpg (82.57 KB, 558x789)
82.57 KB
82.57 KB JPG
>>100197943
>>
File: 1338615691604.jpg (40.63 KB, 558x789)
40.63 KB
40.63 KB JPG
>>100197993
>>
File: 1369744346803.jpg (228.07 KB, 1920x1080)
228.07 KB
228.07 KB JPG
>>100197980
hmm za mało chyba luruje bo widziałem tylko kilka krótkich
>>
File: 1338615742586.jpg (89.43 KB, 558x789)
89.43 KB
89.43 KB JPG
>>100198037
>>
File: 1338615782030.jpg (81.79 KB, 558x789)
81.79 KB
81.79 KB JPG
>>100198087
>>
File: 1338615830767.jpg (58.16 KB, 558x789)
58.16 KB
58.16 KB JPG
>>100198133
>>
File: 1338615874762.jpg (72.73 KB, 558x789)
72.73 KB
72.73 KB JPG
>>100198191
>>
File: capture_380.png (307.15 KB, 801x642)
307.15 KB
307.15 KB PNG
>>
File: problem.jpg (125.57 KB, 966x600)
125.57 KB
125.57 KB JPG
fred się zaraz skończy, więc pozdrawiam chłodno, i wykurwiam uczyc sie na sesje , elo.
>>
File: 1338615956722.jpg (72.92 KB, 558x789)
72.92 KB
72.92 KB JPG
>>100198237
>>
File: capture_078.png (126.77 KB, 313x481)
126.77 KB
126.77 KB PNG
>>100198249
żegnaj anonku
>>
File: 1338616003220.jpg (43.79 KB, 558x789)
43.79 KB
43.79 KB JPG
>>100198288
>>
File: 1338616056170.jpg (160.61 KB, 558x789)
160.61 KB
160.61 KB JPG
>>100198333
>>
File: 1338616136019.jpg (180.30 KB, 558x789)
180.30 KB
180.30 KB JPG
>>100198387
>>
File: capture_078.png (126.77 KB, 313x481)
126.77 KB
126.77 KB PNG
>>100198443
thank you anon for contribution
I miss that one set in my folder
>>
File: 1338616184752.jpg (167.43 KB, 558x789)
167.43 KB
167.43 KB JPG
>>100198443
>>
File: 1338616219429.jpg (160.08 KB, 558x789)
160.08 KB
160.08 KB JPG
>>100198522
>>
File: 1338616251041.jpg (153.77 KB, 558x789)
153.77 KB
153.77 KB JPG
>>100198587
>>
File: 1338616304819.jpg (188.47 KB, 558x789)
188.47 KB
188.47 KB JPG
>>100198657
>>
File: capture_105.png (68.14 KB, 255x358)
68.14 KB
68.14 KB PNG
>>100198717
How long is that set?
>>
File: 1338616392284.jpg (142.62 KB, 558x789)
142.62 KB
142.62 KB JPG
>>100198717
>>
File: 1338616437135.jpg (163.45 KB, 558x789)
163.45 KB
163.45 KB JPG
>>100198775


>>100198742
around 10 more
>>
File: 1338616471659.jpg (225.05 KB, 558x789)
225.05 KB
225.05 KB JPG
>>100198835
>>
File: 1338616531084.jpg (129.74 KB, 558x789)
129.74 KB
129.74 KB JPG
>>100198899
>>
File: 1338616561957.jpg (147.45 KB, 558x789)
147.45 KB
147.45 KB JPG
>>100198964
>>
File: 1338616616365.jpg (148.97 KB, 558x789)
148.97 KB
148.97 KB JPG
>>100199029
>>
File: 1338616659645.jpg (128.43 KB, 558x789)
128.43 KB
128.43 KB JPG
>>100199086
>>
File: 1338616701015.jpg (193.53 KB, 558x789)
193.53 KB
193.53 KB JPG
>>100199147
>>
File: 1338616739349.jpg (90.22 KB, 558x789)
90.22 KB
90.22 KB JPG
>>100199223
>>
File: 1338616781255.jpg (65.07 KB, 558x789)
65.07 KB
65.07 KB JPG
>>100199280
>>
File: 1338616847135.jpg (40.87 KB, 558x789)
40.87 KB
40.87 KB JPG
>>100199335
end
>>
File: capture_325.png (105.44 KB, 773x271)
105.44 KB
105.44 KB PNG
Thank you
>>
That was cute. Thread redeemed.
>>
File: yotsubatoikamusume.png (107.24 KB, 440x517)
107.24 KB
107.24 KB PNG
It seems we are below the bump limit once again.
>>
File: capture_453.png (67.23 KB, 412x212)
67.23 KB
67.23 KB PNG
Not at all.
Thread has been purged
Anyway I'm off.
Thank for nice thread
>>
I'm watching this now.
This cooking scene. I want Shaft to animate Shokugeki no Souma nowDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.